Nie uciekaj przed spełnieniem …

„Człowiek może mieć opory przed podjęciem wyzwania samoaktualizacji. Nie tylko z powodu nastawienia środowiska i utrudniających samoaktualizację presji kulturowych (np. moda), ale też wskutek własnej niechęci do wysiłku lub ambiwalencji uczuciowej i lęku.

Z jednej strony, osoba pragnie wzrostu, rozwoju, doskonałości, z drugiej, broni się przed tym, lęka się zaangażowania, które może pochłonąć ja bez reszty; odczuwa lęk przed niespełnieniem, ale i ucieka przed rozwojem talentu, przed misją zapisaną w psychofizycznej konstytucji. Tego rodzaju ścierające się tendencje Maslow określa mianem kompleksu Jonasza – podobnie jak on skłonni jesteśmy uciekać przed swoim przeznaczeniem.”
„Wprowadzenie do psychologii osobowości” Piotr K. Oleś