Kontakt ze sobą …

Neurotyczne konflikty zawsze wywodzą się z nieprawidłowości w relacjach interpersonalnych, w których lęk podstawowy i wrogość (efekt zachwianego poczucia bezpieczeństwa, braku miłości i opieki w dzieciństwie) doprowadzają jednostkę do utraty kontaktu z jej prawdziwym JA. Gdy zostaje odcięta od swego centrum, zawierającego potencjał wzrostu, siły i szczęścia tworzy JA IDEALNE, które choć pretenduje do doskonałości, stanowi ledwie namiastkę autentycznej tożsamości.

Możliwość wglądu we własne uczucia, motywy i zdolności zostaje zastąpiona kompulsywnym pragnieniem uzyskania bezpieczeństwa, miłości i aprobaty; kompensacyjnym spełnieniem tych pragnień jest wyidealizowana wizja siebie jako osoby powszechnie kochanej, wszechmocnej lub doskonałej. Istotnym rysem i konsekwencją neurotycznego ukształtowania osobowości jest utrata kontaktu z autentycznymi właściwościami i własnym potencjałem rozwojowym.

neopsychoanalityczna teoria Karen Horney

z książki „Wprowadzenie do psychologii osobowości” Piotr K. Oleś