Kiedy miłość ma cenę …

„Osoby depresyjne często wzrastają w rodzinach silnie akcentujących prestiż, sukces i współzawodnictwo, z silną presją osiągnięć, mocno domagających się bezwzględnego spełniania wysokich standardów zachowań, zwracających dużą uwagę na odpowiedzialność i obowiązkowość, wysoko ceniących społeczną akceptację. Osoba depresyjna odczuwa dużą potrzebę osiągnięcia standardu ponieważ ma głęboko utwierdzone przekonanie, że miłość i akceptacja ze strony ważnych osób jest silnie uzależniona od jego spełnienia.”

Z teorii rozbieżności JA według Tory Higginsa. Przegląd Psychologiczny, Wacław Bąk