Sztuka twórczego myślenia #1

Bądź głupi! Ponieważ każdy rozsądnie myślący człowiek, wiedząc jak niezmiernie trudne zadania sobie wyznacza, zrezygnowałby z ich realizacji, nie robiąc nawet jednego kroku na drodze do celu.

Jak osiągnąć ten stan umysłu?

Pielęgnując głupotę. Nie pozwalając sobie na myślenie.

Dziecko, geniusz i wariat nie mają żadnego problemu z uwierzeniem w nieprawdopodobne. Tylko ty i ja tego nie potrafimy, z naszymi dużymi mózgami i małymi sercami, które wątpią, zastanawiają się i wahają.

Steven Pressfield „Do roboty”

Fot. M J Podolecka

  • Coś czuje, że przekażę dziś te słowa paru znajomym. Dla dzieci wszystko jest takie łatwe i do zrobienia, staram się podtrzymywać tego dziecięcego ducha w koleżankach, gdy martwią się, że sobie z czymś nie poradzą.

    • Sensibla.pl

      Pytanie jaki jest cel zamartwiania … Strata energii. Czasami pomaga dekatastrofizacja czyli zadanie zamartwiającemu się o to, że sobie nie poradzi, pytania: no i co z tego?

  • Pingback: Sztuka twórczego myślenia #4 | Sens | i | bla()